TEL. +48 664 985 424 | Wichulec 14

Informacje kontaktowe

Prywatny Zakład Opiekuńczo-Leczniczego oraz Dom Pomocy Społecznej w Wichulcu

Wichulec 14
87-327 Bobrowo
tel.: +48 56 495 95 04
kom.: +48 664 985 424
e-mail: kontakt@arsmedicawichulec.pl

ZOBACZ NA MAPIE


Ars Medica grantobiorcą

Firmie Ars Medica Sp. z o.o. w Brodnicy prowadząca Dom Pomocy Społecznej w Wichulcu otrzymała
grant na wspieranie Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu
pn. POMAGAMY SKUTECZNIE, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Łączna wysokość grantu wynosi 127 335,00 zł. Okres realizacji projektu trwa od 1 września do 31
grudnia 2021.

Narodowy Fundusz Zdrowia – Kujawsko Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy powierzył Firmie Ars Medica grant Covid-19.02.02.25 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Grant został przyznany na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników. Łączna wysokość grantu wynosi 167 106,00 zł. Okres realizacji projektu trwa od 1 maja do 31 sierpnia 2021.