REZERWACJA TEL. +48 664 985 424 | Wichulec 14

Kontakt

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy oraz Dom Pomocy Społecznej w Wichulcu

Wichulec 14
87-327 Bobrowo
tel.: +48 56 495 95 04
REZERWACJA: +48 664 985 424
e-mail: kontakt@arsmedicawichulec.pl

Ars Medica Grantobiorcą

Narodowy Fundusz Zdrowia – Kujawsko Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy powierzył Firmie Ars Medica grant Covid-19.02.02.25 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Grant został przyznany na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników. Łączna wysokość grantu wynosi 167 106,00 zł. Okres realizacji projektu trwa od 1 maja do 31 sierpnia 2021.